L'Escola Vedruna Manresa compta amb l'acreditació d'Escola Verda i desenvolupa a través de la comissió de sostenibilitat, un pla d'acció anual, amb el suport d'alumnes representants , com a portaveus de bones pràctiques a totes les aules.

ESCOLA SOSTENIBLE

La nostra escola s'integra en el programa Escoles Verdes del Departament de Territori i Sostenibilitat.

Un programa que aglutina i dinamitza tots aquells centres que volen innovar, incloure, avançar, sistematitzar i organitzar accions educatives que tenen com a finalitat afrontar, des de l'educació, els nous reptes i valors de la sostenibilitat.

Creiem en la sostenibilitat com un valor present i futur pels nostres alumnes. Un valor transversal que pot treballar-se des de totes les àrees, donant una visió ambiental global. Treballem per incloure'l en tots els àmbits de la vida del centre (currículum, gestió, relacions amb l'entorn, etc.).

Són varis els projectes que s'estan duent a terme a l'escola  en els diferents cicles i que mostren el nostre compromís amb tots aquests objectius. 

Els projectes interdisciplinars relacionats amb la sostenibilitat i que es realitzen en totes les etapes educatives 

La creació anual d'un comitè mediambiental a primària  formada per un delegat verd de cada aula dels cicle mitjà i superior, amb la finalitat d'aportar idees i millores al funcionament de l'escola, així com de responsabilitzar-se de de cada aula.

Trobades de sostenibilitat Vedruna realitzades anualment amb alumnes de primària de totes les escoles Vedruna de Catalunya.

Participem també en els seminaris de sostenibilitat d'Escoles Verdes del Bages i en els seminaris del col·lectiu Vedruna Catalunya.

 També et pot interessar...