L'Escola Vedruna Manresa té constituïda i inscrita al Registre d'Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya una Associació Esportiva Escolar (AEE) per tal de fomentar les activitats esportives.

El Pla Català de l'Esport pretén posar a l'abast de tots els alumnes la pràctica d'activitats físiques i esportives, i aprofitar el gran potencial d'aquestes activitats per contribuir a la formació personal i cívica dels nostres infants i joves.


Podem destacar els objectius següents:

  • Incrementar la participació en activitats físiques i esportives en horari no lectiu de l'alumnat dels centres educatius.
  • Aprofitar el gran potencial educatiu i formatiu de les activitats físiques i esportives, cercant la participació per damunt de la competitivitat.
  • Potenciar la funció integradora i de cohesió social de l'esport escolar, facilitant l'accés de tots els nens i nenes a la pràctica esportiva escolar.
  • Contribuir mitjançant la pràctica esportiva a la formació en valors com la tolerància, el respecte als altres i a les regles, la confiança en un mateix, l'esforç de superació, l'autocrítica, l'autonomia, la capacitat de decisió, l'autogestió, la cooperació, el treball en equip, entre d'altres.
  • Fomentar la pràctica regular d'activitats físiques i esportives i l'adquisició d'hàbits saludables que contribueixin a un millor benestar.
  • Formar joves en els valors ciutadans mitjançant la seva participació activa en la gestió de les associacions esportives escolars de nova creació.


També et pot interessar...
Casals d'estiu 2019

CASALS D'ESTIU 2021

Fullletó informatiu a l'arxiu adjunt

llegir més »