El Consell Escolar

EL CONSELL ESCOLAR

 

El Consell Escolar del centre és l'òrgan de participació de la comunitat educativa en el govern dels centres educatius.

Les funcions principals del Consell són l'aprovació, el seguiment i l'avaluació dels projectes que desenvolupen l'activitat educativa del centre d'educació.

Composició del Consell Escolar

El Consell Escolar, el formen:

- Representants de la titularitat.

- El/la director/a del centre.
- Un nombre de professors i professores, elegits pel claustre, que no pot ser inferior a un terç del total dels components del Consell.
- Un nombre de pares i mares i d'alumnes, elegits per ells i entre ells, que no pot ser inferior a un terç del total dels components del Consell.
- Un/a representant del personal d'administració i serveis del centre.
- El/la secretari/ària del centre

- Un/a regidor/a o representant de l'ajuntament del terme municipal on es trobi el centre ( opcional )

 

Director (President del consell):            SR. IGNASI CLARET PICH

Representants de la titularitat:              SRA. ROSA ESTRUCH PIJOAN

                                                          SRA. SÍLVIA LÓPEZ CABALLOL

                                                          SRA. LLUÏSA SUCARRATS ABAT

                                 

Representants dels professors:               SRA. ALBA SABATA CARRERA

                                                           SRA. PILAR CABEROL FORTUNY

                                                           SRA. MONTSERRAT DE LA FUENTE ESCAYOLA

                                                           SRA. ANNA CARMONA SANTAMARIA

Rep. dels pares d'alumnes:                    SRA. MERITXELL GUITART PECES

                                                           SRA. SÍLVIA GOL MOYANO

                                                           SRA. MÒNICA ROSELL PORTELL

Rep. de l'AMPA                                      SRA. EDUARD FARNÓS BAULENAS

Rep. P.A.S.                                            (Vacant) Repr. SÍLVIA LÓPEZ CABALLOL

Rep. de l'Ajuntament :                           SR. ANTONI MASSEGÚ CALVERAS

 

Arxius d'interès

Vincles d'interèsTambé et pot interessar...
 Espais d'Experimentació i Aprenentatge ( Cicle Inicial )

Espais d'experimentació i aprenentatge

  Al Cicle Inicial obrim les portes de 6 Espais d'Experimentació i Aprenentatge que permetran als vostres fills i filles de viure una tarda juga...

llegir més »

Els ambients a parvulari

UN PROJECTE INNOVACIÓ PEDAGÒGICA AMB UNS OBJECTIUS DEFINITS

llegir més »

L'anglès a l'escola

DESTINEM TOTS ELS RECURSOS POSSIBLES PER MILLORAR LA LLENGUA ANGLESA DELS NOSTRES ALUMNES

llegir més »