Itinerari de cultura religiosa

Des de la Fundació Vedruna Catalunya Educació oferim als nostres alumnes un itinerari de Cultura Religiosa que abraça les etapes d'infantil, primària, secundària i batxillerat, dels 3 als 18 anys.

Des de la Fundació Vedruna Catalunya Educació volem impulsar una classe de cultura religiosa que, adaptada a cada edat, tingui per eixos de desenvolupament quatre aspectes:

L'aprenentatge constructiu Des d'un punt de vista constructivista, l'aprenentatge no és transmet, es construeix a partir d'allò que l'alumne viu i d'allò que l'alumne sap. Un eix, doncs, és treballar a partir dels coneixements previs i de l'experiència.

L'aprenentatge significatiu Per tal que un aprenentatge sigui significatiu, ha de servir per fer-se preguntes i respondre preguntes que ajudin a entendre la realitat i l'entorn que es viu en el dia a dia.

L'aprenentatge inclusiu Dirigim el Projecte de Cultura religiosa a tots els alumnes de l'aula, sense fer diferències per raó de les seves conviccions i creences individuals. Una classe de Cultura Religiosa per a tots.

L'aprenentatge competencial La Cultura Religiosa que proposa l'Escola Vedruna vol tenir un fort component competencial que ajudi a l'alumne a disposar de les eines necessàries per viure en el nostre entorn.

 

  També et pot interessar...