Itinerari Psicopedagògic

"Les escoles Vedruna de Catalunya volem garantir l'èxit educatiu de tots els nostres alumnes i sabem que els efectes dels trastorns d'aprenentatge (TA) es poden millorar substancialment si hi ha una detecció i un tractament precoç.”


"Una altra de les claus de l'èxit en la superació dels TA és el treball conjunt entre els psicopedagogs i els mestres de les nostres escoles en la facilitació de l'adaptació escolar dels alumnes amb aquestes dificultats.

El Projecte Educatiu Vedruna recull la voluntat "d'acompanyar el creixement personal dels alumnes adaptant-nos a les capacitats i a les possibilitats de cadascú”. Així doncs, la flexibilitat dels currículums educatius, especialment pel que fa als procediments, és imprescindible, a més de la coordinació entre l'escola, la família i els especialistes que duen a terme el diagnòstic i la reeducació. "

  

 

 

Accés a l'Itinerari Psicopedagògic

 

Vedruna Manresa, de forma conjunta amb les Escoles Vedruna de Catalunya, manté un conveni de col·laboració amb l'Hospital de Sant Joan de Déu, pel qual es realitza un estudi i seguiment a tots els alumnes de P5, amb la finalitat de fer una detecció precoç de tres aspectes claus de l'orientació diagnòstica sobre Transtorns d'Aprenentatge: atenció, discalcúlia i dislèxia.

 

Objectius:

  • L'estudi del coneixement de les eines per diagnosticar i tractar alteracions del coneixement en els nens i adolescents que puguin afectar al seu desenvolupament integral. 
  • Establir línies d'investigació conjuntes per el coneixement de noves  metodologies basades en el nous coneixements per tal de millorar el procés d'ensenyament-aprenentatge.
  • Disposar de línies formatives per als mestres i psicopedagogs de les escoles Vedruna.
  • Explorar noves vies de comunicació i assessorament mutu fent ús de les tecnologies.
  • Coordinació àgil i directa amb els psicopedagogs de les escoles Vedruna.També et pot interessar...