Llar d'infants

 A la Llar d'Infants oferim estratègies i experiències que ofereixin a l'infant la possibilitat de desenvolupar-se integralment, mitjançant un entorn  acollidor i motivador. El nostre concepte d'infant és el d'Infant Capaç. Amb això ens referim al fet que confiem en les capacitats de tots i cada un d'ells.

  

 

Ens basem en l'observació de les necessitats tant físiques, psíquiques, socials com afectives o emocionals dels infants, aprofitant els moments quotidians que ens ofereix el dia a dia. I a partir d'aquí, mitjançant la curiositat dels nens i a través del joc aconseguim que els seus aprenentatges siguin vivencials.

Sabem que si l'infant està còmode i en confiança pot aprendre i evolucionar cap a un millor desenvolupament.

 

"El millor medi per fer bons als nens és fer-los feliços” Oscar Wilde.

Per a la nostra llar, fer feliços als nens implica respectar-los, escoltar-los, posar-los límits, reconèixer i posar nom a les seves emocions, i treballar per aconseguir una bona autoestima. 

  

L'escola Vedruna Manresa considerem imprescindible establir vincles de col·laboració entre la llar i les famílies. Busquem el diàleg, la participació i col·laboració per tal de compartir el creixement i acompanyament dels vostres infants.

L'equip educatiu està format per quatre educadores.

 

 

Per tal de conciliar la vida familiar i l'escola, us oferim diversos trams horaris:

  • Matí: de 9 a 1 del migdia
  • Tarda: de 3 a 5 de la tarda
  • Matí i tarda: de 9 a 1 del migdia i de 3 a 5 de la tarda

Els nostres SERVEIS són:

 

ACOLLIDA MATINAL en dos trams horaris:

    • de ¾ de 8 a les 9 del matí
    • de 2/4 de 9 a les 9 del matí

 

MENJADOR ESCOLAR. Us oferim servei de menjador amb cuina pròpia en horari de 12 a 15h de la tarda.

 

LÍNIA PEDAGÒGICA

 

Conceptes clau:

Concepte d'infant: entenem l'infant com un ésser capaç, actiu, creatiu i social; protagonista del seu propi aprenentatge; preparat per descobrir mica en mica les seves possibilitats i entenent el món que l'envolta, amb l'ajut o guiatge dels adults i d'altres infants.  

L'acompanyament: l'educador/a és el facilitador, mediador, guia i suport en el procés de creixement i d'aprenentatge dels infants.

L'espai i el material: com diu Loris Malaguzzi l'espai és el tercer braç de l'educador, per això l'equip d'educadores pensem molt bé com el presentem i què volem fomentar amb aquest. Volem proporcionar un ambient ric i tranquil·litzador, que sigui acollidor i ben ordenat, que doni seguretat als infants i que afavoreixi la descoberta, l'autonomia, les relacions i els vincles afectius. Espais que convidin a actuar i, sobretot, que responguin a les necessitats i característiques dels grups d'infants que hi conviuen.

 

El dia a dia a l'aula es basa en:

 

  • Activitats de la vida quotidiana

 

Juntament amb el joc són l'eix central de l'organització educativa, a partir de les quals es van desplegant totes les situacions d'aprenentatge. 

S'alternen els moments d'higiene personal amb els de joc, de descans i d'alimentació, tenint també molt en compte la importància de les entrades i sortides de l'escola. I, de tots aquests moments se n'estableix una rutina.

  

 

  • El Joc: racons d'aula i propostes

 

És l'activitat espontània dels infants i és la base dels seus aprenentatges. Els infants aprenen jugant. 

Tot el que els passa pels sentits i pel cor pren un sentit per ells. Les pròpies vivències són les que els fan créixer i desenvolupar-se en tots els aspectes: cognitiu, motor, social i emocional. 

Per això a l'aula creem diferents espais o racons, que els despertin aquestes ganes d'actuar, de participar, d'imaginar... Són espais i racons que poden variar una mica al llarg del curs, en funció de les necessitats i els interessos del grup i/o la intenció pedagògica de la mestra.

Les propostes són complements per al joc. Algunes d'elles fan referència al tema que s'està tractant aquelles setmanes. Activitats obertes en les que cadascú hi participa segons els seus interessos, les seves possibilitats i el seu moment evolutiu.

  

L'ADAPTACIÓ.

Aquest és un moment delicat en la vida d'un infant. Per això a la Llar proposem fer un horari adaptat a les necessitats dels infants. Procurem fer grups reduïts i estones reduïdes que es van allargant per facilitar que aquest procés sigui el més tranquil possible. 

Un bon procés d'adaptació garanteix la confiança i la seguretat que els infants necessiten per viure de ple tot allò que els ofereix la llar d'infants.

  

 També et pot interessar...