Relació família-escola

 

Crear i mantenir una bona relació entre la família i l'escola és cabdal per al bon desenvolupament de l'infant. Per això, treballem per tal que aquesta relació sigui fluïda i de confiança mútua.

Al llarg del curs hi ha diferents moments en que la família i l'escola ens trobem:

-En les entrades i sortides diàries.

 

-Reunions amb les famílies: fem una reunió al juliol amb les famílies noves i una altra al llarg del primer trimestre a cada aula per parlar de les característiques del grup, de l'edat evolutiva de cada grup, del funcionament del dia a dia a l'aula, etc. Aquest curs i a causa de la pàndemia, aquestes reunions es faran a través de vidoconfèrencia. 

-Entrevistes personals: se'n realitza una abans de començar el curs i una al segon trimestre, ambdues amb l'objectiu de compartir l'evolució dels infants. Tot i això, hi ha la possibilitat de demanar tantes entrevistes com es cregui necessari, tant per part de la família com de l'escola.

-Informes: es reben dos informes al llarg del curs (un al febrer i l'altre al juny).També et pot interessar...
 Espais d'Experimentació i Aprenentatge ( Cicle Inicial )

Espais d'experimentació i aprenentatge

  Al Cicle Inicial obrim les portes de 6 Espais d'Experimentació i Aprenentatge que permetran als vostres fills i filles de viure una tarda juga...

llegir més »

Els ambients a parvulari

UN PROJECTE INNOVACIÓ PEDAGÒGICA AMB UNS OBJECTIUS DEFINITS

llegir més »

L'anglès a l'escola

DESTINEM TOTS ELS RECURSOS POSSIBLES PER MILLORAR LA LLENGUA ANGLESA DELS NOSTRES ALUMNES

llegir més »