Parvulari

El nostre estil educatiu es basa en la persona. Per aquest motiu, l'infant és el protagonista del seu procés de desenvolupament. Partim de les seves experiències, els seus interessos, els seus talents, les seves capacitats, del que els emociona per tal de crear aprenentatges significatius que perdurin en el temps.

Al parvulari ens basem en un aprenentatge globalitzat. Oferim uns entorns educatius rics per tal de proporcionar el desenvolupament integral de cada un dels infants. Proporcionem als infants uns espais segurs, acollidors, agradables i rics d'estímuls.

L'adult és qui acompanya en aquest procés de desenvolupament integral de l'infant tot observant i provocant nous reptes. El vincle positiu entre l'infant i l'educador és fonamental pel benestar de l'infant i per tant, pel correcte desenvolupament de totes les seves potencialitats.

Considerem imprescindible establir vincles de col·laboració entre el parvulari i les famílies. Busquem el diàleg, la participació i col·laboració per tal de compartir el creixement i acompanyament dels infants.

 

El dia a dia a l'aula es basa en:

 

  • Activitats de la vida quotidiana

Al parvulari donem una especial importància a l'organització dels diferents temps i ritmes de l'aula. És a partir de la quotidianitat que l'infant anirà construint la seva pròpia identitat, per aquest motiu oferim temps per a les arribades i sortides, temps pels jocs, activitat i el descans, temps per l'afecte i les relacions, temps per tenir cura d'un mateix, per una bona alimentació.

  

 

  • El joc

El joc és el motor d'aprenentatge dels infants. A partir del joc els nens i nenes es coneixen, es relacionen i estableixen vincles entre ells. A través d'aquesta activitat natural i espontània dels infants es fan molt presents les emocions i de mica en mica van aprenent a autoregular-se. És a través del joc on també es desenvolupa la capacitat comunicativa, la imaginació i la creativitat i el pensament abstracte tan important per etapes posteriors.

  

Per això a l'aula i al pati oferim diferents racons de joc tot potenciant la relació entre infants de diferents edats. Utilitzem metodologies actives on s'afavoreix el joc lliure, la cooperació entre iguals i entre alumnes de diferents edats (ambients d'aprenentatge Fotos Ambients d'aprenentatge ).

  

  • Les propostes

Partint dels interessos dels infants i de les seves experiències realitzem propostes potencialment significatives per ells. Poden ser propostes fruit d'un text (conte, dita…) o objecte (pinya, fulla seca…) presentat per la mestra, fruit d'una inquietud d'un infant o bé una provocació o repte plantejat per l'educador (Projecte Joan Miró, Pintem l'aigua de colors ) .

 

L'escola Vedruna Manresa busca atendre a cada un dels infants amb les seves peculiaritats individuals que els fan únics, per aquest motiu al llarg de la setmana realitzem diferents organitzacions que ens permeten una atenció més individualitzada: ambients d'aprenentatge amb grups heterogenis reduïts (12-16 alumnes), sessions de grups homogenis reduïts (12 alumnes) i una Tècnica en Educació Infantil pels dos grups de P3. També disposem d'un equip psicopedagògic que assessora l'equip docent per a una major atenció a aquells alumnes que ho requereixen.

Per tal d'afavorir al desenvolupament de totes les capacitats dels infants, disposem de les següents especialitats: la psicomotricitat (2 hores/setmana), la música (1 hora a la setmana), l'anglès (1 hora a la setmana), l'auxiliar de conversa (1 hora a la setmana), la Duna (1 hora a la setmana).

  

 Altres activitats del parvulari

 

 També et pot interessar...