Fotos

Plantada d'arbres

Recentment, amb la finalitat de millorar i fer agradable l'entorn de l'escola, hem fet una plantada d'arbres ( alzines i roures ) a la zona del tal·lús , anomenada també el 'bosquet' , i de plantes, prop de la nova sala de calderes.