Fotos

3r C.M: Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya.