Notícies

DIFUSIÓ DIGITAL DE LA INFORMACIÓ

A partir d'aquest curs, totes les circulars de l'Escola i de l'Ampa que no requereixin una notificació de recepció o un retorn de les dades, us seran lliurades per correu electrònic. Pensem que és un compromís com a escola Verda.