Tarifes de preus segons la modalitat

FUNCIONAMENT I PROCEDIMENT D'INSCRIPCIÓ AL SERVEI DE MIGDIA (CURS 2021-2022)

L'Escola ofereix el servei de migdia durant tot el curs escolar.

Aquest servei inclou :


● Un menú validat dietèticament per l'empresa Scolarest, elaborat a la cuina de l'escola, publicat a la pàgina web vedrunamanresa.cat, a la plataforma Clickedu i enviat per correu electrònic a les famílies.


● Un equip de monitors/es encapçalat per la Coordinadora de menjador, que vetllen pels hàbits alimentaris, les bones maneres en el menjador, i que notifiquen i estableixen canals de comunicació amb les famílies i els tutors/es, davant de qualsevol incidència rellevant que s'esdevingui.


● El control i l'organització del temps de descans o d'esbarjo dels alumnes.


● L'ús de material esportiu i de lleure.


Els alumnes podran fer-ne ús del servei sempre que respectin totes les normes de convivència i d'utilització del servei.


FRANGES DE MENJADOR SEGONS L'EDAT DELS ALUMNES


HORARIS SERVEIS


LLAR D'INFANTS de 12 a 15h. menú, hàbits alimentaris i migdiada


P3 PARVULARI de 12'45 a 15h.


P4 i P5 PARVULARI de 13 a 15h.


1r i 2n PRIMÀRIA de 12'30 a 15h.


3r, 4t, 5è i 6è PRIMÀRIA de 13 a 15h.

 

TARIFES DE PREUS SEGONS MODALITAT

  • FIXA: Si se'n fa ús durant tots els dies de la setmana o bé uns dies fixes (sempre els mateixos dies de la setmana). El cost del servei és de 8,85 €/dia

El cost mensual d'aquesta modalitat, es calcularà en funció dels dies lectius que tingui aquell mes i de la quantitat de dies escollits (entre 1 i 5). Es cobrarà  a l'inici del mes, en el rebut de l'escola.

Per inscriure's, cal fer-ho a través del formulari accessible a la pàgina web. Qualsevol canvi caldrà notificar-lo a través del correu electrònic, cinc dies abans de finalitzar el mes, per tal que sigui efectiu a partir del dia 1 del mes següent. No es podran atendre canvis  que no es notifiquin amb aquesta antelació.

 

Formulari: Inscripció Menjador Vedruna Manresa 2021-2022

https://forms.gle/esY5NsgYvZgBsYXu5

  • TALONARI: Si s'adquireix un talonari de 20 tiquets, el cost d'aquest és de 184 € (9,20 €/ tiquet).
  • Pack 5 tiquets - cost de 46 €

El sistema de compra serà com fins ara, a través del banc. El talonari serà entregat directament a través del vostre fill/a, després de presentar l'ingrés bancari.

  • TIQUET ESPORÀDIC: podeu fer la reserva de tiquet per correu electrònic a l'adreça menjador@vedrunamanresa.cat el dia anterior o bé el mateix dia fins a les 9:30h., anotant a l'assumpte:

Tiquet + Nom Cognom de l'alumne + classe + data de reserva (dia que es queda a dinar)

 

El cobrament del tiquet esporàdic es farà en el rebut del mes següent.

 

● SUPRESSIÓ VENDA TIQUET INDIVIDUAL :


Segons les recomanacions de Sanitat, amb la finalitat d'evitar l'accés per a gestions presencials s'oferirà exclusivament les modalitats telemàtiques de compra de talonaris o la modalitat fixa (entre 1-5 dies/setmana)


DEVOLUCIONS D'IMPORTS PER NO UTILITZACIÓ DEL SERVEI DE MIGDIA


- En el cas que un/a alumne/a no pugui assistir al menjador un o més dies caldrà notificar-ho el mateix dia i comunicar novament quan l'alumne/a es reincorpori.
Totes les comunicacions s'hauran de realitzar a través del correu menjador@vedrunamanresa.cat o mitjançant un document a la recepció de l'escola (abans de 2/4 de 10 del matí).


- En el rebut del mes següent es descomptaran els dies que els alumnes no hagin fet ús del servei de migdia sempre que s'hagi notificat degudament. També es retornarà l'import quan no s'hagi utilitzat el servei per causa d'activitats organitzades pel centre (excursions, colònies…).

 

Gràcies per la vostra col·laboració.

 
També et pot interessar...